Vad är SFD komponentskydd

Inom Audi känner vi sedan länge igen komponentskyddet. Detta introducerades omkring 2005 och har sedan dess förhindrat installation av delar att monteras i Audi-bilar utan att det specifika styrdonet först verifieras online via en verkstad som godkänts av Volkswagen AG som ger denna befogenhet. 

Detta komponentskydd implementerades omkring 2012 även i Volkswagen, Skoda & SEAT-modeller (i samband med MQB-plattformens lansering), och blev en standard inom VAG-gruppens bilmodeller.

Komponentskydd innebär alltså att enskilda styrdon har ett utökat skydd som inte tillåter bilen att kommunicera med styrdonet förrän behörig verkstad verifierat styrdonet via Volkswagens online-portal. Syftet med detta är att sätta stopp för användning av t.ex stulen eller piratkopierad hårdvara. 

I kombination med komponent-skydd har även samtliga VAG-modeller haft en annan låsning av mjukvaran, denna i form av security access-koder

Dessa security-access koder har haft för syfte att förhindra modifiering av mjukvara i enskilda styrdon. Det innebär i praktiken att man kan läsa och se de aktuella felkoder samt kodning i styrdonet, men ej modifiera den utan att ha tillgång till styrdonets specifika access-kod, eller "lösenord". Med tillgång till dessa koder kan man alltså modifiera mjukvaran i bilar, även offline, utan att behöva online-anslutning till Volkswagen-servern.

Sedan 2018 har ytterligare säkerhetsåtgärder införts vilka inneburit att stoppa all överföring av data från bilen så länge motorhuven är stängd. Syftet här är uppenbart, att ingen obehörig ska komma åt data ifrån bilen. 

Under 2020 lanseras nu en utökad säkerhetsgrad som kombinerar de ovanstående, kallad SFD, kort för Schutz Fahrzeug Diagnose (översatt: Vehicle Diagnostic Protection eller forddonsdiagnosskydd). Detta innebär att varken hårdvara eller mjukvara kan modifieras utan att styrdonet först låses upp online via behörig verkstad. Bilmodeller lanserade av Volkswagen AG efter 2020 kommer att ha SFD-skydd som standard och manuell kodning är således endast möjlig efter online-upplåsning av SFD.

Först ut med SFD-skydd är alltså Golf 8, därefter följer bl.a. Skoda Octavia IV, VW ID3, ID4 och övriga 2021-modeller.


Syftet med SFD-skydd

Då bilarna blir allt mer uppkopplade och innehåller mer och mer personlig information, har även kravet på data-säkerhet i bilarna ökat. Som en del av detta har Volkswagen AG infört SFD-skyddet för att komplettera de redan existerande skydden som finns i bilarna (komponentskydd & security access koder).

Vidare är även ett nytt sätt att sälja utrustning till nya bilar lanserats, Functions on Demand, vilken innebär att du kan köpa till ytterligare funktioner och utrustning, permanent eller tidsbegränsat, via bilens egna menyer och appar. Kortfattat kan du alltså skaffa ett abonnemang för olika funktioner i bilen, t.ex CarPlay, Android Auto, lane assist eller vägmärkes-assistans mm. Du väljer då själv om du vill betala dessa månad för månad eller en permanent aktivering av funktionen i bilen till en fast kostnad.

En låsning av dessa funktioner via SFD är således även nödvändig för att säkerställa att dessa funktioner inte ska gå att låsa upp/aktivera genom obehörig kodning. 

Mer om Functions on Demand finner du i videon nedan.


Upplåsning av SFD-skydd

En upplåsning av SFD är normalt tidsbegränsad, från en timme till 24h. Beroende på vilken typ av upplåsning som görs så är alltså mjukvaran möjlig att modifiera under denna tid. I dagsläget är det tyvärr inte möjligt att låsa upp SFD mha. VCDS / VAG-COM, OBDeleven, Autocom eller liknande diagnosverktyg. Vid försök till kodning i t.ex Golf MK8 med VCDS visas normalt en felkod som ej tillåter kodning utan upplåsning av SFD. 

Upplåsning av SFD-skydd kräver originaldiagnos samt online-anslutning till Volkswagen AG. Även en offline-lösning, sk. "backup-lösning", för upplåsning av SFD finns tillgänglig men även denna kräver behörighet från VWAG för att generera en "token" vilken kan användas för att låsa upp SFD. 

Om du vid försök till kodning via VCDS / OBDeleven eller liknande diagnostikverktyg får felmeddelande "Coding rejected Error 00: Unknown (0x00)", så är det högst troligt att det beror på att bilen har ett SFD-skydd som behöver låsas upp innan kodning.

VCDS Coding rejected Error 00: Unknown (0x00)

Online-aktivering för SFD 

1. Logga in på återförsäljarportalen med iSFDIT behörighet.
2. Upplåsning av SFD-skyddat styrdon via Offboad Diagnostic Information System (Service Unlock procedur för SFD).
3. Kontrollenheten rapporterar SFD-skydd för upplåsning.
4. Fordonet diagnostiseras, diagnosverktyget skickar en aktiveringsbegäran med ID-märket för styrenheten till SFD IT.
5. SFD IT verifierar och auktoriserar förfrågan och skickar signerad aktiveringstoken till diagnosverktyget.
6. SFD IT loggar åtkomsten (användar-ID, CU ID-märke, tid etc.).

Offline-aktivering för SFD

1. Token för offline-upplåsning av SFD kan genereras vid t.ex anslutningsproblem. 
2. Spara aktiveringsbegäran för styrenheten som är nödvändig för att generera token. 
3. Logga in på återförsäljarportalen och öppnar tokengeneratorn via SFD-applikationen. 
4. Anslut till styrenheten och skapa en aktiveringskod och kopiera den till diagnosverktyget (t.ex. via ett USB-minne).
5. Diagnosverktyget tillåter efter godkänd verifiering upplåsning av SFD-skydd.

SFD unlock VCDS OBDeleven AutoCOM

Komplett faktablad om SFD-låsning från Volkswagen AG finns att tillgå här för vidare läsning.

Kommentarer (0)

Inga kommentarer att visa

Ny kommentar

Vi använder cookies för att förbättra ditt besök hos oss. 
Läs om hur vi värnar om din integritet här.