1. PRISER

Priser angivna i SEK, DKK & EUR visas inklusive moms (25%). Vid export till Norge och betalning i NOK visas priser ex. svensk moms. Ev. tull & moms betalas då via fraktombud vid uthämtning av försändelse. Begagnade varor VMB skattas och har därför ingen avdragsgill moms. Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar pga. änd­rad moms, onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler ändrade in­köps­pri­ser. 

2. FRAKT- OCH LEVERANSINFORMATION

Vid val av standardfrakt överlämnas lagerförda och beställda produkter till fraktbolaget inom 3 arbetsdagar, vid val av expressleverans och beställning vardag innan kl 13:00 skickas normalt försändelsen samma dag som inkommen beställning. Inrikes försändelser skickas normalt via PostNord men kan även ske via DB Schenker/Bussgods/DHL. Artiklar markerade ”i lager” finns normalt i lager dock med reservation för slutförsäljning och felskrivningar. Finns inte din vara i lager meddelas du via epost i samband med din beställning. Produkterna tillhör Eftermontering i Karlstad AB tills full likvid erlagts. Delleverans av order kan göras på köpares begäran, fraktkostnad tillkommer då köparen. Vid beställning övergår ansvar för varan över till kund när försändelsen överlämnats till transportör för vidare leverans.

3. UTRIKESLEVERANSER

Order som ska skickas utomlands betalas via Svea Checkout med landinställning "Finland". Vid beställning övergår ansvar för varan till kund när försändelsen överlämnats till transportör för vidare leverans.

4. BESTÄLLDA PRODUKTER

Kit/produkter kan innehålla fabriksåterställda artiklar, dessa testas alltid innan leverans för att säkerställa funktion. Beställning av beställningsvaror är bindande. Det åligger därför kund att kontrollera beställning så att misstag ej kan uppstå. Då kund väljer att ej lösa ut försändelse som då går i retur debiteras frakt & hanteringskostnad á 450SEK för att täcka kostnader beställningen medfört. Vid beställning av större order/ej lagerförd vara/specialtillverkade produkter återbetalas 90% av varans värde i form av tillgodo-kvitto eller 75% av varans värde via banköverföring vid ånger/felbeställning, meddeland ånger inom 3 timmar från lagd beställning makuleras och återbetalas till 100% via bank. Icke uthämtad försändelse betraktas ej som nyttjande av ångerrätten.

5. BETALNING

Betalning sker mot e-faktura, direktbetalning, förskottsbetalning eller postförskott. Om fakturering har avtalats gäller betalningsvillkor 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag. Betalningar hanteras av tredjepart, mer info om villkoren som råder vid beställning finner ni här: Svea Ekonomi / Klarna.
Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. 

6. TRANSPORTSKADOR

Skada eller förlust av gods skall skriftligen reklameras till transportören i samband med mottagande, detta görs innan varan signeras om möjligt, och alltid innan varan skickas i retur till Eftermontering i Karlstad AB. Efter avklarat ärende hos trans­por­tö­r ersätts produkten mot ny vara. I de fall varan levereras med synliga skador till ombud rekommenderas att ej hämta ur försändelsen utan istället anmäla skadan till det aktuella post-ombudet och kontakta Eftermontering Karlstad AB med försändelsens spårningsnummer.

7. REKLAMATION

Vid reklamation av redan installerad produkt är köpare skyldig att på egen bekostnad lämna in produkt till Eftermontering i Karlstad AB. Ersättning för förlorad dagsinkomst, rese-/fraktkostnader eller liknande omkostnader erläggs ej. Skulle en produkt uppvisa tillverkningsfel som inte visat sig förrän delen är monterad eller t.ex. lackerad ersätts ej lackering, montering eller andra kostnader än produktens. Det åligger köparen att produkt testas i den aktuella bilen innan slutgiltig montering. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i produktbeskrivningar då dessa kommer från tredjepart/leverantör. Rätten att korrigera produktbeskrivningar förbehålles. 

8. ÅNGERRÄTT OCH ÖPPET KÖP

Privatperson har från mottagande av vara 14 dagars ångerrätt. Ångerrätt gäller ej företag samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall vara i säljbart skick vid retur. Eventuell plombering ska vara intakt. Köpare står för ev. fraktkostnader vid åberopande av ångerrätt. Vid felbeställning/ånger av beställningsvaror återbetalas 90% av varans värde som tillgodo-kvitto eller 75% av varans värde via banköverföring. Meddelad ånger inom 3h från lagd beställning makuleras och återbetalas till 100% via bank. Samtliga returer görs genom att följa de angivna instruktionerna.

Vid åberopande av ångerrätt:
 • Ångerrätten gäller 14 dagar från mottagande av varan du avser utöva din ångerrätt på.
 • Återbetalning sker inom 14 dagar från att varan mottagits av Eftermontering i Karlstad AB.
 • Varan ska vara mottagen av Eftermontering i Karlstad AB senast 10 dagar efter åberopad ånger.
 • Varan ska vara komplett & med ev. plombering intakt.
 • Beställningsvaror/anpassade produkter återbetalas 90% i form av tillgodo-kvitto eller 75% via banköverföring.

Rätten att debitera självkostnad vid retur av vara som kräver återställning/felsökning eller retur av defekt/icke komplett vara förbehålles. Vid beställning av styrdon/elektriska komponenter/demo-produkter som kräver montering i bil för att säkerställa funktion debiteras in-/urmontering & felsökning för att täcka dessa kostnader. Eftermontering i Karlstad AB löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas ej som nyttjande av ångerrätten och kund debiteras de kostnader (frakt & hantering) som beställningen medfört.

Ångerrätt gäller ej:
 • Plomberad vara vars plombering har brutits.
 • Vara som på grund av sin beskaffenhet ej kan återlämnas (t.ex mjukvaror). 
 • Vara med åverkan på hård-/mjukvara.
 • Elektronik som har installerats/programmerats för specifik bil.
 • Styrdon, el-material & el-komponenter som ej kan återställas.

8.1 Ångerrätten omfattar ej varor med tillhörande PDF/mjukvara/registrerade produkter.  

Undantag från ångerrätten gällande digitalt innehåll återfinns i 2 kap. 11 § Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Enligt bestämmelsen omfattas ej produkter som innehåller digitala filer som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt.

9. ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

Eftermontering i Karlstad AB lämnar garanti enligt följande garantivillkor: 
Eftermontering i Karlstad AB garanterar att varor är fria från funktion- och fabrikationsfel vid leverans. Garanti på demo-produkter gäller i 6 månader från leverans. För ordinarie sortiment gäller garanti i 12mån. Eftermontering i Karlstad AB åtar sig att reparera eller byta ut produkt efter eget val vid behov. För rätt att åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen underrätta Eftermontering i Karlstad AB om felet inom fjorton dagar efter det att felet upptäckts. Köparen är skyldig att på egen bekostnad returnera produkten till Eftermontering i Karlstad AB. Garantin omfattar inte någon annan mjuk-/hårdvara än den levererad från Eftermontering i Karlstad AB. Då varje biltillverkare har sina egna riktlinjer och villkor ber Eftermontering i Karlstad varje kund att på egen hand följa biltilverkarens riktlinjer och garantivillkor innan installation av ny utrustning för att bibehålla ev. garantier. Uppkomna kostnader p.g.a. avstånd mellan slutkund och ÅF, såsom t.ex. frakt, milersättning etc. ersätts ej. Eftermontering i Karlstad AB svarar ej för kostnader som ersättningsprodukt, utebliven förtjänst eller ev. direkt/indirekt kostnad som uppstår i samband med garantiärende, användning eller vinst vid användandet av produkten. Reparation eller utbyte av produkten ger ej upphov till förlängning av reklamation- & garanti-tid. 

9.1 Garanti gäller ej om felet visar sig bero på:
 • Skada orsakad av användning av produkten på annat sätt än vad som är tillåtet eller avsett. 
 • Skada orsakad av service/uppgradering av mjukvara. 
 • Skada orsakad av användning med andra produkter. 
 • Skada orsakad av olyckshändelse, felaktig användning, vanvård eller andra yttre orsaker. 
 • Skada orsakad av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller andra naturliga händelser eller yttre orsaker. 
 • Skada på produkt som har modifierats eller ändrats utan skriftligt tillstånd från Eftermontering i Karlstad AB. 
 • Garanti gäller ej vid kosmetiska skador, t.ex. repor, hack och bulor.
 • Samtliga produkter kontrolleras innan leverans. Det åligger dock köpare att säkerställa produktens funktion i aktuell bil innan slutgiltig montering.
 • Det åligger köpare att relevant juridisk riktlinje i aktuellt land följs i samband med användning av våra produkter.
9.2 Vid åberopande av garanti där fel ej kan upptäckas vid felsökning:

Returnerade varor skickas till respektive tillverkare där varan felsöks. Vid fel där problemet orsakas av kringutrustning eller andra faktorer (mobiltelefon, specifika inställningar för just din bil, felaktig montering etc.) debiteras felsöknings-/fraktavgift (420:-) och varan returneras till köparen. Vid fel orsakade av defekt enhet ersätts dessa mot utbytesenhet eller repareras och returfrakt återbetalas (69:-). 

10. Säkerhetsanvisningar

 • Vid osäkerhet skall installation utföras av utbildad & kvalificerad/auktoriserad personal.
 • Säkerhetsanordningar i bil eller annat som kan påverka din körsäkerhet/orsaka olyckor får under inga omständigheter modifieras.
 • Vid tidigare modifieringar av fordon garanteras ej användbarhet av våra produkter. Eftermontering i Karlstad AB tar inget ansvar över din bil vid användning av produkterna, garanti omfattar endast produkter levererade från Eftermontering i Karlstad AB.
 • Eftermontering i Karlstad AB överlåter ansvar till köpare gällande garanti/villkor från biltillverkare för kunds bil. 
 • Observera att monteringsanvisningar finns tillgängliga på utvalda produkter samt utvalda språk, kontakta oss innan köp vid särskilda önskemål.

11. Montering

 • Vid installation via vår samarbetsverkstad ("OEM-eftermontering") bokas tiden genom att slutföra beställning av delar/offert via webbutiken. Vid bokning av montering väljs med fördel faktura som betalsätt. Faktura utfärdas i samband med utförd montering. 
 • Avgiftsfri avbokning av installation görs senast 3 arbetsdagar innan avtalad tid för montering.
 • Vid utebliven montering pga. bilen ej finns verkstaden tillhanda på den avtalade tiden för installation utgår avbokingsavgift på 20% av den offerterade kostnaden för arbetet. Vidare utgår även kostnad för artiklarna enligt ovanstående villkor (4. Beställda produkter). 

Vi använder cookies för att förbättra ditt besök hos oss. 
Läs om hur vi värnar om din integritet här.