Denna hemsida drivs av Eftermontering i Karlstad AB (nedan kallat "eftermontering/vi/vår/oss"). Som användare av denna webbplats (nedan kallad "du/ditt/dig/kund/köpare") godkänner du att all användning av denna webbplats, inklusive alla transaktioner, omfattas av villkoren nedan.