Oljan smörjer, rostskyddar och kyler motorn invändigt. Utöver det uppenbara samlar även motoroljan upp smuts och sot som skapas vid förbränning, det är därför viktigt att regelbundet kontrollera oljenivån och byta oljan enl. bilens serviceintervall (gärna oftare) för att motorn ska må så bra som möjligt.

När oljenivån är låg försämras smörjningen och om nivån sjunker ytterligare kommer motorn att skadas allvarligt, i värsta fall rasa helt. Dessutom anses ofta låg oljenivå vara ett handhavande fel som inte omfattas av ev. garantier/försäkringsvillkor. Vilket gör det extra viktigt att man som bilägare inte missar att genomföra denna kontroll med jämna mellanrum. 

Den "standard" som vi är vana vid med en oljesticka i motorutrymmet som vi enkelt kan kolla oljenivån på har dock allt mer börjat ersättas mot digitala instrument där det antingen måste kollas via en verkstad eller t.ex via bilens radio-system. Man överlåter allt mer tillit till dessa system och förutsätter att de alltid ska fungera, vilket tyvärr kan vara både svårt att vänja sig vid, men också direkt farligt om systemen inte skulle fungera som tänkt. 

I detta inlägg visar vi hur du kontrollerar oljenivå i din Audi som saknar oljesticka, men också hur du enkelt kan komplettera din Audi med en modellanpassad oljesticka och alltså fortsätta hålla koll på oljan precis som du alltid gjort, även på en nyare Audi där oljan normalt bara visas i MMI!


Installera Audi original oljesticka

Samtliga motorer har en kammare där en hederlig oljesticka kan rymmas och mäta motorns oljenivå. Dock är detta inte alltid man får med det vid tillverkning av bilen. Lyckligtvis finns dessa att köpa till i efterhand (direktlänk) och kan enkelt ersätta den plugg som täcker igen kammaren för mätning av oljenivå i motorutrymmet.

Oljestickor kan se lite olika ut, men principen för att avläsa dem är densamma. Det finns på stickan ett lägsta och ett högsta mätvärde, oljenivån ska vara strax under max-nivån. Aldrig över, och definitivt aldrig under.

En stor fördel med en oljesticka är att man kan se färg och konsistens på oljan. Optimalt är en "honugnsfärgad" olja, medan en helsvart olja indikerar på att ett byte kan vara nyttigt. Finns det klumpar, sot/järnspån i oljan eller om den är väldigt lös-/trög-flytande, bör man omgående se över vad det kan bero på och byta oljan.

1. Öppna motorhuven och lokalisera pluggen.
2. Lossa pluggen och ersätt med en modellanpassad oljesticka.
3. Torka rent oljestickan och placera stickan i kammaren.
4. Läs av oljenivån på stickan.


Kontrollera oljenivå i Audi MMI radio/navigation

Säkerställ att bilen står plant (dvs. ej i en backe). Slå på tändning i din Audi genom att vrida nyckeln till sista läget innan start, alternativt trycka på "Start"-knappen utan att hålla ned bromspedalen. Vidare ska motorn vara i arbetstemperatur (ca 90 °C) samt motorn ha vart avstängd i 2 minuter.

I bilens MMI-system, navigera till oljenivå via "Menu">"Vehicle">"Service">"Oil level"

Notera

  • Bilen kan visa felaktig oljenivå om bilen ej står plant.
  • Vid defekt sensor, kan följande felmeddelande visas
    "There is currently no information available on the engine oil level."
  • Om motorn ej är i arbetstemperatur, kan följande felmeddelande visas
    "felkod"
  • Om motorn ej vart avstängd i två minuter kan följande felmeddelande visas
    "felkod"

Kommentarer (0)

Inga kommentarer att visa

Ny kommentar

Vi använder cookies för att förbättra ditt besök hos oss. 
Läs om hur vi värnar om din integritet här.