Vid byte av radiosystem kan det många gånger vara så att man vill uppgradera till en nyare radio som inte riktigt kommunicerar på alla plan med den elektronik som sitter i bilen. Resultatet av detta kan bl.a. bli att radion ej stängs av i samband med att bilen stängs av som i sin tur innebär att batteriet är tomt nästa gång man ska ut och köra.

I t.ex Volkswagen-bilar kan det vid första anblick verka som att den nya radioenheten startar/stänger av sig som vanligt, men många radioenheter går endast i viloläge för att efter ett par minuter stängas av. I bilar där CAN-BUS signalerna ej kommunicerar korrekt kan det istället innebära att radion aldrig lämnar detta viloläge för att gå till "avstängt läge", och trots att displayen är svart, drar det batteri och skapar problem.

I detta inlägg visar vi hur man kan koppla om +12V till radio för att strömföra radion endast när tändningen är påslagen. Detta kan t.ex krävas vid byte/uppgradering av radiosystem eller om man helt enkelt vill vara säker på att strömmen bryts när bilen ej körs. 

Att tänka på innan man utför detta i sin bil är att vissa radioenheter kan kräva permanent ström för att t.ex komma ihåg inställningar och liknande vid omstart samt att radion inte heller kommer att kunna användas med tändningen avstängd. 

Andra lösningar finns givetvis, t.ex att brygga den befintliga radio-säkringen mot en ny säkringsplats. Men då många modernare bilar använder radiosäkringen även för andra delar i bilen, drar vi istället en ny kabel till radion för att undvika att även andra funktioner blir strömförda via tändning som egentligen inte behöver vara det. 

Bilen nedan är en Volkswagen Passat B7 från 2013 utrustad med original RCD510. 


  • Börja med att montera ur radioenheten, i detta fallet är det en RCD510 som sitter med 4st T20 skruvar. 

volkswagen radio batteri problem

  • Normalt finns ett kopplingsschema på toppen av radioenheten var ni kan läsa ut vilken kabel som levererar +12V till radion. I detta fallet benämns denna kabel +UB.

VW batteri radio problem drain

  • Förbered den en ny kabel som kommer att strömföra radion. Var noga med att välja korrekt stift och kabeltjocklek. Lossa spärren i quadlock-kontakten genom att dra den utåt. 

Drain battery VW radio

  • I detta fallet vill vi ha kvar permanent strömföring på den bryggade kabeln benämnd CODE i kopplingsschemat, detta för att vi vill ha kvar minnesfunktionen i radions säkerhetskod. Om man inte behöver detta utan byter till en radio som inte använder denna funktion, går det bra att återanvända samma stift genom att klippa kabeln och förlänga den befintliga kabeln som redan har korrekt stift. Mha. terminalverktyg lossar vi UB+ och isolerar den ifall att man vill återställa kablaget i framtiden.

Tädningström radio volkswagen reparation

  • Den nya kabeln sätts i kammaren och den dras vidare mot säkringsboxen på vänster sida om instrumentpanelen.

reparation volkswagen radio

  • Mät med multimeter vilken säkring som ska strömföra radion. Det görs lättast genom att mäta medan du vrider på/av tändningen i bilen för att se vilken befintlig säkring som strömförs på tändning, tänk på att montera tillbaka ev. airbag lampor eller liknande runt radion innan tändningen slås på för att undvika att felkoder skapas som kan behöva nollas via diagnostik. När vi lokaliserat lämplig säkring använder vi säkringstjuv för att få ut ytterligare en säkring från samma strömkälla och ansluter kabeln.

batteri reparation drain volkswagen

  • Du kan nu montera tillbaka radioenheten vilken framöver kommer att strömföras endast när tändningen är påslagen.

Kommentarer (0)

Inga kommentarer att visa

Ny kommentar