Vid lansering av Audi A4 8K, B8 / Audi A5 8T / Audi Q5 8R kom även det uppdaterade radiosystemet Concert / Symphony 3. Det nya radiosystemet innebar till skillnad från tidigare radiosystem en extern LCD-display placerad som en separat enhet integrerad ovanför huvudenheten. Detta upplägg medförde som ni säkert förstår en betydligt fräschare och modernare inredning jämfört med tidigare Concert / Symphony-system. 

Nackdelen som kom att följa radio Concert 3 / Symphony 3 i Audi A4 / A5 / Q5 var dock att denna LCD-display likt många andra skärmar med samma teknik tappar styrkan i bakgrundsbelysningen med åren. Detta medför att display / skärm blir väldigt mörk / dimmad och i många fall går den knappt att använda pga. nedsatt ljusstyrka / bakgrundsbelysning i skärmen. Denna barnsjukdom kom att förbättras med tiden men tyvärr förekommer problemet med trasig / dålig bakgrundsbelysning i radio Concert / Symphony även i nyare Audi A4 / A5 / Q5 bilar.


Laga svag belysning Concert / Symphony

Det man kan göra för höja / återställa ljusstyrkan / bakgrundsbelysningen till dess ursprungsläge är som med det mesta att reparera displayen eller ersätta den mot en ny.

Problemet i radio Concert / Symphony-displayer som medför nedsatt ljusnivå/styrka är att CCFL-rören som skapar bakgrundsbelysningen har en livslängd som dessvärre är kortare än bilens, utöver detta blir påfrestningen av kyla/värme och att den ständigt är igång och korrigerar ljusstyrkan beroende på omgivningen för hög, vilket i slutändan påverkar styrkan i bakgrundsbelysningen.

Att reparera en radio Concert / Symphony display kräver givetvis urmontering av displayen och byte av CCFL-rör mot motsvarande som finns i skärmen. Då skärmarna tillverkas i olika versioner (även om artikel-nr är samma) innebär detta dessvärre en djungel av reservdelar som tyvärr är svår att hitta rätt i. De nya CCFL-rören måste givetvis passa i din specifika skärm och helst ska de nya rören ha en även ha en bättre livslängd än de du byter ifrån. Då CCFL-rör tyvärr ej är formbara innebär detta att en sådan kombination är svåruppnådd, vidare krävs även att skärmen öppnas upp och gamla rör löds ur skärmen och ersätts mot de nya.

Ger man sig på en sådan reparation vill man givetvis även vara säker på att detta blir ekonomiskt hållbart. Kostnaden för att reparera radio-displayen måste alltså vara försvarbar jämfört med att ersätta/byta den. Dessvärre faller det oftast i att arbetet som krävs för en sådan reparation med hänsyn till risken för att man får tag i fel CCFL-rör eller skadar displayen och ändå behöver ersätta den gör det inte lönt att ge sig på att reparera dessa skärmar och byte av skärmen är istället det mest lönsamma alternativet.

Skärmar / displayer som drabbas av problem med ljusstyrkan levereras ofta med t.ex följande artikel-nummer 8T0 057 603 / 8T0057603 Audi A4 8K, B8 / Audi A5 8T / Audi Q5 8R utrustade med radio Concert / Symphony. Utöver denna beteckning tillverkas även skärmen i olika hårdvaruversioner (hardware version / HW), detta innebär att byte till äldre/fel hårdvaru-version kan medföra att systemet ej fungerar som tänkt och/eller en livslängd som snabbt kan kräva ytterligare byte av radioskärm. 

Dålig ljusstyrka / bakgrundsbelysning radio Concert / Symphony 3Jämförelse mellan defekt radio Concert display och ny skärm av senaste version


Byta display Audi Concert / Symphony

Sammanfattningsvis är jobbet och kostnaderna som medföljer med att laga en display med defekt (svag) bakgrundsbelysning i radio Concert / Symphony ej motiverande nog då risken för nya bekymmer dessvärre är såpass hög att totala kostnaden i slutändan brukar bli högre än förväntat vid sådan reparation.

Det som rekommenderas för att åtgärda en radio Concert / Symphony display med dålig / svag bakgrundsbelysning är alltså byte till motsvarande display av senaste hårdvaru-version. Byte av skärm tar normalt inte mer än 30 minuter och vid beställning av radio Concert / Symphony-display medföljer även manual / anvisningar på hur du själv utför display-bytet. 

Nedan följer en översikt på byte av display på radio Concert i Audi A4 B8 / 8K 2014.
Tillvägagångssättet är snarliknande även för Audi A5 8T & Audi Q5 8R med radio Concert / Symphony.


SNABB-FRÅGOR:

Vart kan jag köpa hårdvaran jag behöver?
AUDI CONCERT/SYMPHONY DISPLAY FÖR AUDI A4 / A5 / Q5

Vilka verktyg behöver jag?
PLASTVERKTYG
8MM HYLSNYCKEL


  • Montera ur Concert 3 / Symphony 3 displayen genom att först lossa kåpan runt skärmen med ett plastverktyg.

Byta skärm display Audi Concert Symphony

  • Lyft bort plastkåpan och lossa skärmen enligt anvisningarna.

Trasig bakgrundsbelysning concert & symphony Audi originalradio

  • Lossa kablaget i radioskärmen genom att pressa den markerade spärren och lyfta ur kontakthuset.

Reparera dålig trasig ljusstyrka Audi concert / Symohony

  • Anslut ny radio-skärm och montera tillbaka enligt anvisningar i figuren. Montera tillbaka resterande delar i omvänd ordning.

Reparera laga radioskärm display Audi Concert / Symphony 3

Kommentarer (0)

Inga kommentarer att visa

Ny kommentar