Har du också tröttnat på dina CD-skivor och den oändliga jakten efter den bästa FM-sändaren för din Audi med MMI 2G? I följande inlägg visar vi hur du installerar integrerad AUX-ingång i Audi A4 / A6 / A8 / Q7 med MMI 2G. Multimedia interface generation 2 (MMI 2G) var standard i samtliga ovannämnda modeller upp till vecka 48 år 2008, detta kit avser då alltså i regel bilar upp till modellår 2009. 

Kittet innehåller AUX-interface samt adapter-kablage för fiberoptik, kablage för strömföring samt RCA>AUX kontakt, de bilspecifika kitten levereras helt plug n' play för just ditt MMI 2G-system. Efter anslutning av interfacet kommer detta simulera ytterligare en CD-växlare där du genom att välja sista CD-skivan genom Media>Changer istället får möjligheten att spela musik från Spotify, Youtube, Apple music mm. via din iPhone, Android eller övrig enhet med 3,5mm AUX-kontakt direkt till ditt befintliga högtalarsystem, helt integrerat i bilens MMI.

Instruktionerna nedan avser en Audi Q7 med MMI 2G High. Installationsprocessen för A4 / A6 / A8 är i princip densamma, det som skiljer är att huvudenheten finns placerad inne i handskfacket istället för ovanför kliman som i Audi Q7. I Audi A4 / A6 används istället för Torx en 8mm hylsnyckel för handskfack.


SNABB-FRÅGOR:

Vart kan jag köpa hårdvaran jag behöver?
AUX FÖR AUDI A4 / A6 / A8 / Q7 MMI 2G BASIC / BASIC+ / HIGH
ORIGINAL AUX-UTTAG FÖR MMI 2G HIGH

Vilka verktyg behöver jag?
PLASTVERKTYG
RADIONYCKLAR 2ST
TORX-MEJSEL T20


  • Börja med att lossa placera radionycklarna i huvudenhetens spärrar enl. figur två och försiktigt dra ut den. Lossa kablaget som finns anslutet till huvudenheten och ställ den på säker plats. 

Hur installera AUX i Audi A4 / A6 / A8 / Q7

  • Vidare ska vi lossa handskfacket för att koppla in AUX-interfacet i din Audi, gör detta genom att lossa de tre markerade skruvarna samt sidokåpan till höger om handskfacket.

Installera 3,5mm AUX i Audi MMI 2G Basic

  • Lossa ytterligare tre skruvar under handskfacket och lyft försiktigt ut det. Mät enl. figur 2 ut en lämplig säkring som ger ström på tändning. För att göra detta, mät med en multimeter på en tom säkringsplats medan tändningen är avslagen, multimetern ska då visa 0V. Slå sedan på tändning och mät på samma säkringsplats, multimetern ska i detta fall ge utslag av strömföring.

Integrerad AUX i Audi MMI A6 2007

  • När du lokaliserat var du ska placera din säkring, lossa säkringshållaren genom att trycka på den markerade spärren i fig. 1. Öppna säkringshållaren genom att försiktigt lossa clipsen i fig. 2.

Montera AUX i Audi MMI 2G Basic A4 / A6 / Q7

  • Anslut ström-kabel (röd) från interfacets kablage till den säkringsplats du mätt ut på tändningsström och montera ihop & tillbaka säkringshållaren. Anslut lämplig säkring till den nyligen anslutna kabeln och även jordningskabeln till lämplig jordningspunkt på bilens chassi. Tänk på att dessa jordningspunkter i vissa fall kan ha ärjat och kan behöva att man slipar lite på jordningspunkten för att få optimal anslutning till minus.

    Aktivera AUX i Audi MMI 2G High Basic Basic plus
  • Anslut adapterkablaget till den fiberoptiska kabeln ansluts till radioenheten och vidare till AUX-interfacet. Fäst interfacet på lämplig plats bakom handskfacket och placera AUX-kontakten på önskad plats i bilen, normalt finns hål i handskfacket som går jättebra att dra AUX-kabeln genom, vill man hellre ha AUX-kabeln under t.ex armstöd eller i instrumentpanelen så går givetvis även detta bra. 

Eftermontera AUX i Audi A4 / A6 / A8 / Q7 MMI 2G

  • Installation av AUX i Audi MMI 2G Basic / Basic + / High är nu avklarad och du kan njuta av musik-streaming via 3,5mm AUX i ditt befintliga Audi radio- / navigationssystem, helt integrerat!

Kommentarer (0)

Inga kommentarer att visa

Ny kommentar