1. PRISER

Priser angivna i SEK, DKK & EUR visas inklusive moms (25%). Vid export till Norge och betalning i NOK visas priser ex. moms, tillhörande tull & moms betalas då via fraktombud. Begagnade varor VMB skattas och har därför ingen avdragsgill moms. Vi re­ser­ve­rar oss för even­tu­el­la pri­sänd­ring­ar pga. änd­rad moms, onor­malt sto­ra för­änd­ring­ar i va­lu­talä­get el­ler ändrade in­köps­pri­ser. 

2. FRAKT- OCH LEVERANSINFORMATION

Leverans till fraktbolaget sker normalt inom 3 arbetsdagar när varorna finns i lager. Varor inrikes försändelser skickas normalt via PostNord, i annat fall kan även leverans ske via DB Schenker/Bussgods/DHL. Alla artiklar som är markerade med ”i lager” finns normalt i lager dock med reservation för slutförsäljning och felskrivningar. Finns inte din vara i lager meddelas du via epost i samband med din beställning med rätt att avbeställa din vara. Produkterna tillhör Eftermontering i Karlstad AB tills full likvid erlagts. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för köparen. Vid beställning övergår ansvar för varan över till kund när försändelsen överlämnats till transportör för vidare leverans. Eftermontering Karlstad AB ingår avtal med PostNord för kunds räkning där försäkring på försändelser (ej brev) uppgår till 5000SEK.

3. UTRIKESLEVERANSER

Order som ska skickas utomlands betalas via Klarna eller förskottsbetalning via IBAN/Swift. Betalinformation skickas via e-post vid registrerad order, artiklarna reserveras i 10 dagar efter utskick av betalinformation. Vid beställning övergår ansvar för varan över till kund när försändelsen överlämnats till transportör för vidare leverans. Eftermontering Karlstad AB ingår avtal med PostNord för kunds räkning där försäkring på försändelser (ej brev) uppgår till 5000SEK.

4. BESTÄLLDA PRODUKTER

Samtliga beställningar är bindande, vänligen kontrollera er beställning så att misstag ej kan uppstå. Då kund väljer att ej hämta/lösa ut försändelse som levererats till postombud och försändelsen går i retur debiteras frakt & hanteringskostnad á 450SEK för att täcka de kostnader beställningen medfört. Vid beställning av större order/ej lagerförd vara/specialtillverkade produkter återbetalas 90% av varans värde i form av tillgodo-kvitto eller 75% av varans värde via banköverföring vid ånger/felbeställning, meddeland ånger inom 3h från lagd beställning makuleras och återbetalas till 100% via bank. Ett icke uthämtat paket betraktas ej som ett utnyttjande av ångerrätten.

5. BETALNING

Betalning sker mot faktura (faktura skickas via e-post efter lagd beställning), direktbetalning, förskottsbetalning eller postförskott. Om fakturering har avtalats gäller betalningsvillkor 14 dagar för privatpersoner och 30 dagar för företag. OBS! Vid fakturering tillkommer fakturaavgift: 29:-. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 60:- samt dröjsmålsränta med 24 % + gällande referensränta. Om betalning ej sker efter påminnelser skickas inkassokrav ut (fakturering överlämnas då till Intrum Justitia), då tillkommer även inkassoavgift på 180 kr per faktura. Mot företag och myndigheter debiteras förseningsersättning direkt efter 30 dagar förfallodatum på 450:-.
Sedvanlig kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd adress. 

6. TRANSPORTSKADOR

Skada eller förlust av gods skall skriftligen reklameras till transportören i samband med mottagande eller senast inom 3 dagar efter slutförd transport, detta görs innan varan skickas i retur till Eftermontering i Karlstad AB. Efter avklarat ärende hos trans­por­tö­r ersätts produkten mot ny vara. I de fall varan levereras med synliga skador till ombud rekommenderas att ej hämta ur försändelsen utan istället anmäla skadan till det aktuella post-ombudet och kontakta Eftermontering Karlstad AB med försändelsens spårningsnummer.

7. REKLAMATION

Vid reklamering av skadad/felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Vid reklamation av redan installerade produkter är köparen skyldig att på egen bekostnad lämna in produkten till vår verkstad i Karlstad, ersättning för förlorad dagsinkomst, rese-/fraktkostnader eller liknande omkostnader erläggs ej. Skulle en produkt visa sig ha tillverkningsfel som inte visat sig förrän delen är monterad eller t.ex. lackerad ersätts ej lackering, montering eller andra kostnader än produktens. Det ligger i kundens ansvar att be installatör att först testköra delarna innan montering. Vi reserverar oss för ev. felskrivningar i produktbeskrivningar då dessa kommer från tredjepart/leverantör. Rätten att korrigera produktbeskrivningar förbehålles. 

8. ÅNGERRÄTT OCH ÖPPET KÖP

Som privatperson har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara. Ångerrätt gäller ej företag samt endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten skall kunna säljas i samma skick till nästkommande kund. Eventuell plombering ska vara intakt. Kund står för ev. fraktkostnader vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem vid utnyttja ångerrätten, kontakta oss innan du returnerar varor. Vid felbeställning/ånger av beställningsvaror återbetalas 90% av varans värde som tillgodo-kvitto eller 75% av varans värde via banköverföring, meddelad ånger inom 3h från lagd beställning makuleras och återbetalas till 100% via bank.

Vid åberopande av ångerrätt:
 • Ångerrätten gäller 14 dagar från mottagande av varan du avser utöva din ångerrätt på.
 • Återbetalning sker inom 14 dagar från att varan mottagits av Eftermontering i Karlstad AB.
 • Varan ska vara mottagen av Eftermontering i Karlstad AB senast 10 dagar efter åberopad ånger.
 • Varan ska vara komplett & med ev. plombering intakt.
 • Beställningsvaror/anpassade produkter återbetalas 90% i form av tillgodo-kvitto eller 75% via banköverföring.

Rätten att debitera självkostnad vid retur av vara som kräver återställning/felsökning eller retur av defekt/icke komplett vara förbehålles. Vid beställning av styrdon/elektriska komponenter/demo-produkter som kräver montering i bil för att säkerställa funktion debiteras in-/urmontering & felsökning för att täcka dessa kostnader. Eftermontering i Karlstad AB löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas ej som utnyttjande av ångerrätten och kund debiteras de självkostnader (frakt & hantering) som beställningen medfört.

Ångerrätt gäller ej:
 • Plomberad vara vars plombering har brutits.
 • Vara som på grund av sin beskaffenhet ej kan återlämnas (t.ex mjukvaror).
 • Vara med åverkan på hård-/mjukvara.
 • Elektronik som har installerats/programmerats för specifik bil.
 • Styrdon, el-material & el-komponenter som ej kan återställas.

8.1 Ångerrätten omfattar ej varor med tillhörande PDF/mjukvara/registrerade produkter.  

Undantag från ångerrätten gällande digitalt innehåll återfinns i 2 kap. 11 § Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Enligt bestämmelsen omfattas ej produkter som innehåller digitala filer som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt.

9. ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR

Eftermontering i Karlstad AB lämnar garanti enligt särskilda garantivillkor. Dessa innebär:
Eftermontering i Karlstad AB garanterar nya varor är fria från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans. Garanti på demo-produkter gäller i 6 månader från leverans, på ordinarie sortiment gäller garanti i 12mån. Eftermontering i Karlstad AB åtar sig att reparera eller byta ut produkt efter eget val vid behov. För rätt att åberopa fel som omfattas av garanti skall köparen underrätta Eftermontering i Karlstad AB om felet inom fjorton dagar efter det att felet upptäckts. Köparen är skyldig att på egen bekostnad returnera produkten till Eftermontering i Karlstad AB. Garantin omfattar inte någon annan mjuk-/hårdvara än den levererad från Eftermontering i Karlstad AB. Då varje biltillverkare har sina egna riktlinjer och villkor ber Eftermontering i Karlstad varje kund att på egen hand följa biltilverkarens riktlinjer och garantivillkor innan installation av ny utrustning för att bibehålla ev. garantier. Uppkomna kostnader p.g.a. avstånd mellan slutkund och ÅF, såsom t.ex. frakt, milersättning etc. ersätts ej. Eftermontering i Karlstad AB svarar ej för kostnader som ersättningsprodukt, utebliven förtjänst eller ev. direkt/indirekt kostnad som uppstår i samband med garantiärende, användning eller vinst vid användandet av produkten. Reparation eller utbyte av produkten ger ej upphov till förlängning av reklamation- & garanti-tid. 

9.1 Garanti gäller ej om felet visar sig bero på:
 • Skada orsakad av användning av produkten på annat sätt än vad som är tillåtet eller avsett (se skötselanvisningar). 
 • Skada orsakad av service/uppgradering utförd av ej behörigt serviceställe. 
 • Skada orsakad av användning med andra produkter som från tillverkaren ej avses. 
 • Skada orsakad av olyckshändelse, felaktig användning, vanvård eller andra yttre orsaker. 
 • Skada orsakad av olycka, missbruk, vatten, översvämning, brand eller andra naturliga händelser eller yttre orsaker. 
 • Skada på en produkt som har modifierats eller ändrats utan skriftligt tillstånd från Eftermontering i Karlstad AB. 
 • Garanti gäller ej vid kosmetiska skador, t.ex. repor, hack och bulor.
 • Våra produkter kontrolleras av oss innan leverans till dig, du som kund måste dock även säkerställa produktens funktion/kompatibilitet i din bil innan montering.
 • Vi förutsätter att kund kontrollerar rättsliga bestämmelser i sitt land innan installeration.
 • Innan köp, var uppmärksam på att alla relevanta juridiska riktlinjer i ditt land följs i samband med produkt.
9.2 Vid åberopande av garanti där fel ej kan upptäckas vid felsökning:

Samtliga returer skickas tillbaka till respektive tillverkare där varan felsöks. Vid fel där problemet orsakas av kringutrustning eller andra faktorer (mobiltelefon ej hanterar funktionerna, specifika inställningar för just din bil, felaktig montering etc.) debiteras felsöknings-/fraktavgift (420:-) och varan returneras till köparen. Vid fel orsakade av defekt enhet ersätts dessa mot utbytesenhet eller repareras och returfrakt återbetalas (69:-). 

10. Säkerhetsanvisningar

 • Vid osäkerhet skall installation utföras av utbildad & kvalificerad/auktoriserad personal.
 • Bilens säkerhetsanordningar eller annat som kan påverka din körsäkerhet/orsaka olyckor får ej modifieras.
 • Vid tidigare modifieringar av fordon kan vi ej garantera användbarheten av våra produkter. Eftermontering i Karlstad AB tar inget ansvar över din bil vid användning av produkterna, garanti omfattar endast produkter levererade från eftermontering.se.
 • Eftermontering i Karlstad AB överlåter allt ansvar till installatör samt kund gällande garanti/villkor från biltillverkare för kunds bil. 
 • Observera att monteringsanvisningar finns tillgängliga på utvalda produkter samt utvalda språk, kontakta oss innan köp för särskilda önskemål.

Jag förstår

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbutiken. Läs mer om hur vi värnar om din integritet här.